Cách sử dụng hàm TODAY, hàm EOMONTH

Cách sử dụng một số hàm thời gian cơ bản Phần 2

II. Hàm xử lý thời gian khác

  1. Today – hàm trả về ngày hiện tại

Hàm này thường dùng độc lập khi nó cần xác định thời điểm hiện tại là ngày nào. Nó cũng thường được kết hợp với các hàm khác. (Xem ví dụ bên dưới để biết cách kết hợp hàm Today và hàm Year).

Công thức của hàm này rất đơn giản:

= TODAY( )

Chúng ta tiếp tục sử dụng ví dụ của bài viết về hàm thời gian cơ bản ở phần 1 – Hàm tách ngày, tháng, năm.

ham-thoi-gian-1

Bài toán yêu cầu chúng ta phải đi tính tuổi của từng người (tại những ô mà có chứa dấu “?”). Vậy trước tiên muốn biết số tuổi của từng người, chúng ta phải đi tìm thời điểm hiện tại là ngày, tháng năm nào. Sau đó ta dùng hàm YEAR để tính năm hiện tại và trừ đi năm trong ngày sinh, ta sẽ tìm được tuổi của từng người.

Vậy đầu tiên chúng ta sử dụng hàm TODAY để xác định hôm nay là ngày mấy nhé:

ham-thoi-gian-4

Tại ô C3, ta sử dụng hàm today với cấu trúc như trên để xác định ngày hiện tại:

= TODAY()

Và kết quả của ngày chúng ta đang xem là 30/9/2016.

Sau đó ta kết hợp với hàm YEAR để tính tuổi của các thành viên trong danh sách nhé. Chúng ta cùng xem cách làm bên dưới:

ham-thoi-gian-5

Trước tiên là ta xác định năm của ngày hiện tại là bao nhiêu. Sau đó lấy năm của ngày hiện tại bằng công thức = YEAR(TODAY()) trừ đi năm của của ngày sinh =YEAR(Ngày_sinh) sẽ ra được số tuổi hiện tại. Ngày sinh nằm ở cột D trên bảng tính.

Như ta thấy trên hình, tại ô J5 của bảng tính, ta có công thức:

=YEAR(TODAY( )) – YEAR(D5)

Và kết quả ta nhận được tại ô J5 chính là 24 (tuổi của học viên thứ nhất). Để các bạn dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ tách công thức trên thành 2 phần:

Phần 1: tính năm hiện tại: = YEAR(TODAY( )) kết quả là 2016. Vì TODAY() chính là ngày hiện tại (là ngày viết bài này 30/09/2016) do đó năm hiện tại chính là 2016.

Phần 2: tính năm sinh =YEAR(D5) kết quả là 1992 (Vì D5 là ô chứa ngày sinh: 01/02/1992)

  • 2016 – 1992 = 24 chính là số tuổi của học viên thứ nhất.

Ngoài việc ứng dụng hàm TODAY kết hợp với hàm YEAR để tính tuổi, người ta còn áp dụng trong công tác kế toán và hành chính nhân sự để tính thâm niên công tác.

  1. Hàm EOMONTH

Như các bạn đã biết ở bài viết phần 1 – Hàm tách ngày, tháng, năm của loạt bài viết về hàm xử lý thời gian, hàm MONTH là hàm dùng để tách tháng ra khỏi một chuỗi giá trị thời gian. Vậy hàm EOMONTH có ý nghĩa gì?

Theo giải thích của tác giả Phạm Xuân Trường tại webkynang.vn, EOMONTH có thể được hiểu chính là End_Of_Month (E, O là viết tắt hai chữ cái đầu của End Of Month). Đó cũng là một cách để nhớ được tên của hàm này. Nhưng quan trọng là chúng ta hiểu được công dụng và cách dùng của nó. Vì vậy chúng ta cùng xem công thức của hàm này:

=EOMONTH(start_date;months)

Diễn giải:

=Tìm ngày cuối tháng(bắt đầu từ ngày; số tháng trước hoặc sau ngày bắt đầu)

Công thức của hàm này có thể được hiểu đơn giản như sau:

Tìm ngày cuối cùng của tháng thứ n bắt đầu tính từ ngày a.

Ví dụ: tìm ngày cuối cùng của tháng thứ 10 sau ngày 14/5/2015. Các bạn thử nghĩ xem đáp án của ví dụ này là bao nhiêu trước khi xem đáp án trong hình dưới nhé.

ham-thoi-gian-6

Như vậy tại ô A1, công thức của nó sẽ là:

=EOMONTH(“14/5/2015”;10)

Kết quả là ngày 31/03/2016. Chính là ngày cuối cùng của tháng thứ 10 sau ngày 14/5/2015.

Ở đây có một số lưu ý:
  • Lưu ý thứ nhất: ngày tháng ta có thể viết dạng 14/5/2015 hoặc 14/05/2015 hoặc 14-5-2015 hoặc 14-05-2015
  • Lưu ý thứ hai: Nếu viết chuỗi ngày tháng như trong ví dụ trên, các bạn phải để chuỗi trong dấu “ ”, nếu không hàm sẽ cho ra kết quả sai.

Tại sao phải đặt 1 ngày dạng như trên trong dấu ngoặc kép “ ” ? Như đã giải thích ở bài viết trước trong chuỗi bài viết về hàm xử lý thời gian, vì các ký tự “=”; “+”; “-“ ; “*” ; “/” trong excel gọi là các toán tử. Điều này có nghĩa là, nếu không đặt trong dấu “ ”, hàm excel tự động hiểu nó là một phép tính. Hàm về ngày, tháng, năm trong nhóm hàm thời gian là hàm xử lý chuỗi về thời gian nên thành phần của hàm bắt buộc phải là chuỗi. Do đó, sử dụng dấu “ ” để thể hiện rằng ta đang cần xử lý chuỗi (serial_number) chứ không phải là một phép tính.

  • Lưu ý thứ ba: thành phần start_date của hàm có thể là 1 chuỗi như trên, có thể là 1 ô chứa ngày tháng hoặc có thể là 1 hàm (ví dụ hàm TODAY hoặc hàm DATE)
  • Lưu ý thứ 4: thành phần months của hàm này có thể là giá trị âm hoặc dương. Giá trị dương có ý nghĩa là số tháng sau ngày bắt đầu (start_date). Giá trị âm có nghĩa là số tháng trước ngày bắt đầu (start_date). Và khi months mang giá trị là 0, nghĩa là bạn muốn tìm ngày cuối cùng của tháng chứ ngày bắt đầu (start_date)
Ví dụ về hàm EOMONTH

Sau đây chúng ta cùng xem 1 ví dụ về việc sử dụng  hàm EOMONTH trong việc xây dựng bảng chấm công và ứng dụng giá trị months = 0.

Đây là bảng chấm công của tháng 9/2016.

Ô có viền đỏ chính là ngày cuối cùng của tháng. Địa chỉ ô này là AB2.

Ô có viền xanh chính là ngày bắt đầu tháng 01/09/2016; chính là ô T2

Tại ô có viền đỏ ta có công thức:

=EOMONTH(T2;0)

Đây chính là ứng dụng của hàm EOMONTH để tính ngày cuối cùng của tháng hiện tại (start_date). Giá trị months = 0 chính là việc đi tìm ngày cuối tháng.

ham-thoi-gian-8

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm TODAY và hàm EOMONTH cùng những ví dụ minh họa ứng dụng của nó trong công việc hàng ngày của một số vị trí trong doanh nghiệp.

Hi vọng sau khi đọc xong bài viết này, các bạn đã có thể hiểu cách dùng và sử dụng tốt hai hàm trên và sự kết hợp đơn giản của hai hàm này để tăng hiệu quả công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.