Cách sử dụng hàm Left trong excel

Hàm Left là hàm xử lý chuỗi trong excel. Công dụng của hàm là lấy một số ký tự trong chuỗi. Lưu ý là số ký tự này tính từ bên trái sang.

Hàm if được sử dụng nhiều khi kết hợp với các hàm khác như Sumif, Vlookup, If …

Kế toán lương dùng nó để tính lương theo chức danh. Hành chính nhân sự ứng dụng để tách một số ký tự đầu trong mã nhân viên.  Kế toán kho dùng tách những ký tự đầu trong mã hàng hóa (để tạo nhóm hàng chẳng hạn). Nhân viên kinh doanh tách ký tự đầu trong mã khách (Tạo nhóm khách) …

Chúng ta có thể lấy bao nhiêu ký tự trong một chuỗi? => Bao nhiêu tùy ý.

Vậy hàm left sử dụng như thế nào? Hãy xem ở phần hướng dẫn sau.

1. Hướng dẫn sử dụng hàm Left cơ bản

Cấu trúc của hàm LEFT:

=LEFT(Text,[num_chars])

Diễn giải:

=Lấy ký tự bên trái (Chuỗi chứa ký tự cần lấy a, số n ký tự cần lấy tính từ trái qua phải)

Công thức này có thể được hiểu đơn giản như sau:

Lấy n ký tự trong chuỗi a, tính từ trái qua phải.

Lưu ý:

Chuỗi chứa ký tự cần lấy a có thể là địa chỉ ô chứa đoạn ký tự cần lấy.

Chuỗi chứa ký tự cần lấy a cũng có thể là một đoạn text. Nhưng đoạn text này phải nằm trong dấu “ ”. Vì sao nằm trong dấu này thì các bạn có thể xem bài viết về hàm Sumif hoặc Countif.

Để hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm Left, chúng ta cùng xem ví dụ dưới đây nhé.

2. Ví dụ minh họa:

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm Left để lấy 3 ký tự đầu trong mã khách.

left-1

Ta có một danh sách khách hàng. Nhiệm vụ là cần tìm mã khu vực của khách. Được biết mã khu vực chính là 3 ký tự đầu tiên (từ trái sang) trong mã khách.

Ta cùng phân tích bài toán:

  • Đầu tiên, yêu cầu lấy ký tự => dùng hàm sử lý chuỗi
  • Tiếp theo, 3 ký tự đầu tiên, nghĩa là từ trái sang => dùng Left
  • Chuỗi cần lấy chính là Mã khách
  • Số ký tự cần lấy là 3

Ok, chúng ta đã có đủ các thông số cần thiết để dùng hàm. Let’s start.

left-2

Hình trên là công thức lấy ký tự đầu (từ bên trái) của mã khách, tại ô E4:

=LEFT(B4,3)

B4: Chính là mã khách (Chuỗi chứa ký tự cần lấy)

3: Là số lượng ký tự cần lấy

Lưu ý: kết quả của công thức =LEFT(B4,3) cũng chính bằng =LEFT(“HN10001”,3). Vì nội dung các ô bên dưới (B5, B6 … Bn) có thay đổi, nên ta dùng địa chỉ ô thay cho chuỗi TEXT.

3.  Kết hợp Vlookup và Left

Cũng trong ví dụ trên, nhưng ta cần tìm tên vùng khách hàng theo 3 ký tự đầu của mã khách. Chúng ta sẽ làm như sau:

left-4

 

Ở đây ta cần tìm khu vực sinh sống của khách hàng. Ta có một bảng cho sẵn mã khu vực và tên khu vực sinh sống (B16:C20). Như vậy ta sẽ dùng Vlookup để xử lý bài toán này.

Tại ô F4, ta có công thức tìm khu vực sinh sống của khách hàng như sau:

=VLOOKUP (LEFT(B4,3),$B$16:$C$20,2,0)

Để hiểu cách sử dụng hàm vlookup, mời các bạn xem thêm bài viết về hàm vlookup cơ bản. Ta phân tích công thức trên như sau:

LEFT(B4,3): Điều kiện dò tìm (3 ký tự đầu tiên trong mã khách)

B16:C20 bảng dò tìm, chính là khu vực chứa giá trị cần tìm mà cột đầu tiên của nó chứa điều kiện dò tìm.

2: chính là số thứ tự cột chứa giá trị cần tìm trong bảng dò tìm. (Cột thứ 2 trong bảng, tính từ cột chứa điều kiện dò tìm)

0: kiểu tìm kiếm. 0 là kiểu tìm kiếm chính xác tuyệt đối. (1 là kiểu tìm kiếm có độ chính xác tương đối)

Các sử dụng hàm LEFT thì đã trình bày ở trên. Và trong ví dụ này, chúng ta thấy được một trong những cách kết hợp Left và Vlookup.

Ngoài ra Left còn có thể kết hợp với nhiều hàm khác như Sumif, If …

Trên đây, chúng ta vừa tìm hiểu xong cách sử dụng hàm Left để lấy n ký tự đầu (từ trái sang). Hi vọng đọc xong các bạn có thể hiểu và sử dụng tốt hàm Left phục vụ công việc. hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.