Cách sử dụng hàm DAY, MONTH, YEAR xử lý thời gian trong excel – Học viện Excel danh giá

Phần I – Hàm DAY, MONTH, YEAR cơ bản

Hàm thời gian cơ bản được sử dụng trong việc xử lý các dữ liệu về ngày, tháng, năm. Nhóm hàm này đơn giản, dễ dùng và thường được sử dụng kết hợp với các hàm khác như sumifs trong việc tính doanh số, công nợ theo nhiều điều kiện (trong đó có điều kiện về thời gian), sử dụng với hàm if, sử dụng với hàm vlookup, kết hợp với một chuỗi, sử dụng trong hành chính với việc xác định ngày cuối tháng để chấm công, xây dựng bảng chấm công, bảng lương, ứng dụng trong việc tìm năm sinh khi lập 1 danh sách sinh viên, …

Nhóm hàm ngày tháng cơ bản gồm:

Day – Hàm xác định ngày trong 1 chuỗi ngày/tháng/năm

Month – Hàm xác định tháng trong 1 chuỗi ngày/tháng/năm

Year – Hàm xác định năm trong 1 chuỗi ngày/tháng/năm

Date: – Hàm xác định ngày/tháng/năm từ các thông số rời rạc về ngày, tháng, năm

EOMONTH – Tìm ngày cuối tháng

Today – Xác định ngày hiện tại dưới định dạng ngày tháng năm.

Trong nhóm hàm này, chúng ta chia thành 2 nhóm hàm nhỏ hơn

  1. Hàm về xác định (tách) ngày, tháng, năm

Công thức chung của nhóm hàm này:

=Hàm(serial_number)

Diền giải:

=Hàm(Ngày muốn tách)

Ý nghĩa của từng hàm:

=Day(ngày muốn tách lấy số ngày): dùng để tách lấy số của ngày từ một ngày cho trước theo định dạng ngày/tháng/năm

=Month(ngày muốn tách lấy số tháng) : Dùng để tách lấy số của tháng từ một ngày cho trước.

=Year(ngày muốn tách lấy số năm) : Dùng để tách lấy số của năm từ một ngày cho trước.

Lưu ý:
  • Ngày muốn tách ở đây có thể là 1 ngày dạng “dd/MM/yyyy” hoặc dạng “dd-MM-yyyy” hoặc một ô chứa ngày, hoặc một hàm ở bên trong (hàm kết hợp ví dụ hàm if hay vlookup).

Tại sao phải đặt 1 ngày dạng như trên trong dấu ngoặc kép “ ”? Vì các ký tự “=”; “+”; “-“ ; “*” ; “/” trong excel gọi là các toán tử. Điều này có nghĩa là, nếu không đặt trong dấu “ ”, hàm excel tự động hiểu nó là một phép tính. Hàm về ngày, tháng, năm trong nhóm hàm thời gian là hàm xử lý chuỗi về thời gian nên thành phần của hàm bắt buộc phải là chuỗi. Do đó, sử dụng dấu “ ” để thể hiện rằng ta đang cần xử lý chuỗi (serial_number) chứ không phải là một phép tính.

  • Excel không hiểu định dạng này là định dạng ngày tháng: “dd.MM.yyyy” nên chúng ta không dùng định dạng này trong hàm xử lý ngày tháng.
Ví dụ:

Cách dùng của loại hàm này rất đơn giản, chúng ta cũng xem ví dụ sau đây để biết cách sử dụng hàm nhóm này như thế nào nhé.

ham-thoi-gian-1

Ví dụ trên đây là danh sách 1 lớp học và bài toán yêu cầu ta đi tìm năm sinh của từng người và tính tuổi của mỗi người dựa vào ngày sinh đã cho sẵn.

Dưới đây chính là cách sử dụng hàm YEAR để giải quyết bài toán này.

ham-thoi-gian-2-gif

Như các bạn thấy trên hình, tại ô I5 (ô màu đỏ) của bảng tính, ta có công thức:

=YEAR(D5)

D5 chính là địa chỉ ô chứa ngày sinh của học viên thứ nhất (ô màu xanh). Và kết quả ta được là 1992 – năm sinh của học viên 1.

Việc sử dụng =YEAR(D5) tương đương với việc bạn gõ =YEAR(“01/02/92”) hoặc =YEAR(“01/02/1992”) hoặc =YEAR(“01-02-1992”). Kết quả đều cho ra là 1992. Lưu ý là excel không hiểu định dạng “01.02.1992” là định dạng ngày tháng nên ta không sử dụng cách viết =YEAR(“01.02.1992) vì khi đó hàm sẽ cho ra kết quả là #Value (Lỗi giá trị).

Cách sử dụng tương tự với hàm DAY và MONTH.

Mở rộng

Danhgia.pro.vn sẽ dành một phần bài viết về hàm Sumifs để viết về sự kết hợp giữa hàm Sumifs và hàm Month trong việc tính doanh số theo từng tháng.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số hàm xử lý thời gian khác vào bài sau nhé. Chúc các bạn có thể sử dụng tốt hàm tách ngày, tháng, năm để phục vụ tốt công việc của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.