Học viện Excel được thành lập nhằm 2 mục đích chính:

  • Đào tạo excel từ cơ bản tới nâng cao
  • Thiết kế phần mềm trên excel: Bán hàng, Kho, Công nợ,…

Liên hệ:

Tccn.pro.vn@gmail.com

Tầng 6, Tòa Nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội